Ville Kalliala      

         Golfopetusta vuodesta 1983           


 Alkulämmittely

Ennen kuin aloittaa pallojen lyömisen on hyvä tehdä muutama svingi ilman palloa.


Golflyönti edestäpäin katsottuna:

Alkuasennossa paino on tasan, ylävartalo kallistuu hieman oikealle, pallo on lyönnistä ja mailasta riippuen keskellä tai lähempänä vasenta jalkaa. Mailan varsi on hieman kallellaan eteenpäin ja vasemman käsivarren jatkeena. Jalkaterät saavat olla hieman auki, usein suositetaan että vasen jalka 30 astetta ja oikea 10.


Hartiat kiertyvät taakseviennissä samalla kun maila lähtee liikkeelle.


Taakseviennissä vasen käsivarsi pysyy suorana ja paino siirtyy oikealle jalalle. Mailanvarren ja vasemman käsivarren välinen rannekulma terävöityy. Vasen polvi saa myötäillä kiertymistä.


Yläasennossa hartiat kiertyy reilusti, 90 astetta. Sen mahdollistamiseksi lantion pitää kiertyä, tavallisesti puolet tästä eli 45 astetta. Pelaajan notkeus vaikuttaa lantion kiertymisen tarpeeseen. Kun lantio kiertyy, vasen jalka myötäilee kertymistä. Painosta suuri osa on oikealla jalalla. Hyvä hartioiden kierto auttaa pitämään vasemman käsivarren suorana, joka tuo laajuutta svingiin. Mailan ja vasemman käsivarren väliin tulee rannekulma, noin 90 astetta.


Liike alaspäin alkaa vartalosta, lantio siirtyy hieman vasemmalle ja kiertyy samalla auki. Rannekulma säilyy ja voi tulla jopa terävämmäksi.


Rannekulmaa on yhä tallella juuri ennen osumaa.


Osumassa jalat, lantio ja kädet ovat edempänä kuin alkuasennossa.


Pallon jälkeen saa lähteä maata mukaan.


Osuman jälkeen vartalo ja käsivarret jatkavat kiertymistä. Käsivarret ovat rennon suorina. Vasen "hansikaskäsi" näkyy jo hieman oikean käsivarren alapuolelta.


Vartalo, käsivarret ja mailanlapa jatkavat kiertymistä. Maila on heilahtanut jo käsivarsien edelle. Vasen "hansikaskäsi" näkyy selvästi oikean käsivarren alta ja vasen käsivarsi alkaa koukistua alaspäin.


Vartalon on kääntyneenä polvista ylöspäin kokonaan lyöntisuuntaan. Oikeasta jalasta vain varpaat koskettavat maata.


Loppuasennossa paino on vasemmalla jalalla. Lantio on kiertynyt 90 astetta, hartiat enemmän. Oikean kengän pohja on kokonaan näkyvissä. Maila on jatkanut matkaansa vapaasti.
Golflyönti takaa katsottuna:

Alkuasennossa lantio saa olla sen verran takana että käsivarsille on hyvin tilaa. Käsivarsien ja mailanvarren välissä saa olla pini kulma. Mailan lavan kärki saa olla sen verran irti maasta että sen alle mahtuisi kolikko. Polvet hieman koukussa.


Taakseviennin alussa maila lähtee liikkeelle hieman sisään lyöntilinjaan nähden, hartiat kiertyy ja niiden mukana käsivarret ja maila kuten kuvassa.


Mailanvarsi osoittaa pallon ja varpaiden väliin, vasen polvi myötäilee kiertymistä.


Taakseviennin yläasennossa maila on oikean hartian yläpuolella. Hartiat ovat kääntyneet kokonaan (90 astetta) ja lantio sen verran kuin on tarvetta. Vasen hartia on kiertynyt alas ja oikea ylös. Mailanlavan alareuna on "suorassa" kun se on vasemman kyynärvarren kanssa yhdensuuntainen.


Alastulo alkaa jaloista ja lantiosta, käsivarret ja maila seuraa. Mailan varsi osoittaa kohti palloa.


Kun mailanvarsi on ennen osumaa vaakatasossa, se osoittaa aiottuun lyöntisuuntaan. Vartalon on jatkanut kiertymistä eteenpäin.


Juuri ennen osumaa maila on vielä hieman aiotun lyöntilinjan sisäpuolella ja hieman auki. Lantio on kiertynyt enemmän auki kuin hartiat.


Osuman jälkeen lähtee maata mukaan. Mailanlapa on kiertynyt hieman kiinni (vasemmalle) aiottuun lyöntisuuntaan nähden. Käsivarret ovat rennon suorina.


Keskipakoisvoima on vetänyt mailan ja rennot käsivarret pitkälle eteen suoriksi. Pää kiertyy jo lyöntisuuntaan.


Maila tulee näkyviin läheltä vasenta hartiaa ja varsi osoittaa lähelle kohtaa jossa pallo oli. Vartalo on kiertynyt lisää.

Loppuasennossa lantio on kiertynyt kokonaan (90 astetta) ja hartiat enemmän. Notkeilla pelaajilla voi maila tässä asennossa osittaa samaan suuntaan minne pallo lentää.


Mailan rata (swing plane)

Pallon sijainti pelaajaan nähden vaikuttaa eniten mailan rataan. Kun pallo on lähellä pelaajaa, osuu palloon helposti jos maila kulkee pystyä rataa (upright). Jos pallo on kauempana pelaajasta, osuu palloon helposti kun maila kulkee enemmän vartalon ympäri (flat). Karkeasti voi sanoa että mailan raden keskipiste on hartioiden keskipisteen paikkeilla ja mailan radan kaari vaihtuu pystystä matalammaksi sen mukaan missä pallo sijaitsee.


Kun pallo on paljon alempana, palloon yltää vain seisomalla lähellä palloa. Tässä lyönnissä tarvitaa erityisen pystyä svingiä.


Kun pallo on lähellä, tarvitaan pystyä svingiä.


Pallo tavallisella etäisyydellä, tavallinen svingin rata.


Kun pallo on kaukana, tarvitaan enemmän vartalon taakse menevää svingiä.


Kun pallo on korkealla, tarvitaan erittäin paljon vartalon taakse menevää svigiä. Pesäpallossa käytetään jokseenkin samanlaista mailan rataa. 


Ennen lyönnin alkua:


                            Pallolle asettuminen:

Pallolle asettuminen

Pallolle voi asettua monella tavalla. Taitavat pelaajat asettuvat usein pallolle siten että maila on oikeassa kädessä ja oikea jalka asettuu ensin paikalleen. Tästä "avoimesta" asennosta on helppo hahmottaa aiottu lyönti ja asettaa mailanlapa kohteeseen. Kun maila osoittaa haluttuun suuntaan, on aika asettautua itse pallolle. Vasen jalka siirtyy paikalleen ja pienen tepastelun jälkeen löytyy asento josta pääsee hyvin lyömään.

 

Hyvässä alkuasennossa lantio on sen verran takana että käsivarsille jää hyvin tilaa. Käsivarsien ja mailan väliin saa jäädä pieni kulma. Polvet hieman koukussa.


Pallon paikka muuttuu mailan ja halutun lyönnin mukaan. Mitä vähemmän mailassa on nostokulmaa, sen lähempänä etummaista jalkaa pallo saa olla. Kuvassa vasemmalta ensin SW, sitten rauta 6 ja oikeanpuoleisimpana driver.


Mailan pituus vaikuttaa etäisyyteen pallosta. Mitä pidempi varsi mailassa on, sen kauempana saa pallo olla. Kuvassa lähimpänä SW, sitten rauta 6 ja kauimmaisena driver.       
Ennen lyöntiä:

Waggle

Kun pelaaja on asettunut pallolle on hyvä tehdä waggle tai pari ennen kuin aloittaa mailan taakseviennin. Waggle on pieni mailanliike jossa mailan lapa liikkuu muutamasta sentistä muutamaan kymmeneen senttiin. Tuo liike tehdään lähinnä ranteilla. Jotkut liikuttavat mailaa enemmän ylös ja alas suunnassa, toiset taas enemmän taakseviennin suuntaan ja takaisin pallolle. Tällä pienellä liikkeellä voi hieman tapailla sitä varsinaista mailan liikettä jolla aikoo lyönnissä tulla palloon.   

Jos alkuasennossa on pitkään aivan paikallaan, on liikkeen aloittaminen vaikeampaa. Moni pelaaja pitää mailaa aivan paikallaan pallon takana jopa 10 sekuntia ennen lyöntiä. Siinä lähinnä vain jäykistyy. Kun seuraa ammattipelaajia, suurimmalla osalla maila vain käy pallon takana näiden alkuliikkeiden jälkeen, ja on paikoillaan usein alle sekunnin.   

Wagglen suurimmat hyödyt liittyvät svingin tempoon, sulavuuteen ja rentouteen. Hyvä waggle voi tarttua omaan lyöntiin aivan huomaamatta kun matkii taitavia pelaajia.


Forward press

Suuri osa taitavista pelaajista aloittaa svingin tekemällä pienen liikkeen lyöntisuuntaan. Tätä alkuliikettä kutsutaan nimellä "forward press", eli eteenpäin painaminen.   

Svingin aloittaminen aivan paikallaan olevasta asennosta on vaikeaa, maila lähtee helposti äkkinäisesti liikkeelle. Liikkeen saa alkamaan pehmeämmin kun ensin työntää hieman käsiä lyöntisuuntaan. Monella pelaajalla tähän alkuliikeeseen kuuluu myös pieni liike vartalosta samaan suuntaan.  

Kannattaa seurata kuinka taitavat pelaajat tekevät tuon liikeen ja kokeilla samaa omaan lyöntiin. Moni pelaaja tekee tämän liikkeen luonnostaan ilman että edes huomaa sitä.


Rautamailalla maata mukaan:

Maata mukaan

Hyvässä lyönnissä maila osuu maahan osuman jälkeen, ja silloin maasta kuuluu irrota ruohoa tai hieman turvetta. Rangella harjoitellessa taitava pelaaja asettaa uuden pallon aikaisempien lyöntijälkien taakse, ja ottaa turvetta seuraavalla lyönnillä jokseenkin samasta paikasta kuin edellisellä lyönnillä. Tällä tavalla voi lyödä suuren määrän palloja ja kuluttaa rangen ruohoa vain pieneltä alueelta.

Maila saa tulla palloon kuin olisi iskemässä mailalla kuvan tiin syvemmälle maahan.Tehokasta harjoittelua ilman palloa:

Svingailua edestakaisin 1

Paras tapa oppia svingaamaan rennosti ja tehokkaasti on svingailla rennosti ja tehokkaasti. Ilman palloa se onnistuu helpommin. Näin kannattaa harjoitella usein!   

Monella golffarilla jää mailan heiluttelu lähinnä siihen, että mailalla yritetään lyödä golfpalloa, yleensä kovaa ja kauas. Riuhtomalla paljon ja usein, ei svingistä kovin helposti tule rennon letkeää.  

Mailaa kannattaa heilutella rennosti edestakaisin.

Monelle golffarille olisi hyödyllisempää heilutella mailaa edestakaisin aamulla 2 minuuttia ja illalla toiset 2 minuuttia, kuin käydä lyömässä 200 palloa rangella.


Svingailua edestakaisin 2 

Edestakaiseen heilutteluun voi yhdistää kevyen kosketuksen maahan aina kun maila kulkee lyöntisuuntaan. Taakseviennissä ei tarvitse koskea maata. Kannattaa pyrkiä osumaan maahan ”pallon kohdan jälkeen”, eli lähempänä etummaista jalkaa. Mailan vapaa heilahdus auttaa saamaan mailaan vauhtia. 


Svingailua edestakaisin 3 

 Svingaamiseen kannattaa käyttää pitkävartista mailaa.


Svingailua edestakaisin 4

Mailan vapaa heilahdus auttaa saamaan mailaan vauhtiaTaputus ja ranneliike golflyönnissä:

Ranneliike taputuksessa ja tehokkaassa svingissä on samankaltainen. Hyvä ranneliike auttaa lyömään palloa kevyesti ja kauas.

Monen pelaajan ranneliike golflyönnissä on samanlainen kuin pikkuvauvan ensitaputuksissa.


Ranneliike svingissä pallon kanssa

Kevyt ote mailasta auttaa mailan tehokasta heilahdusta, vaikka vain 2 sormella.Autonrenkaaseen on helppo tehdä tehokas ranneliike. Ranneliike saisi olla sama myös silloin kun lyödään golfpalloa.

Jos ryhtyy harjoittelemaa autonrenkaaseen lyömistä, kannattaa aloittaa varoivaisesti ja pienillä lyönneillä. Kun maila osuu renkaaseen, on syytä pitää mailasta kevyesti kiinni. Jos puristaa kovaa ja rengas on kova, voi vahingoittaa itseään. 

Löysät ranteet ja pienen auton rengas sopii parhaiten tähän tarkoitukseen.Harjoittele paljon lähilyöntejä:

Lähilyöntejä harjoittelemalla paranee osumat pitkissä lyönneissäPitkän pelin kannalta on usein hyödyllisempää lyödä 100 chippiä kuin 200 pitkää lyöntiä. Samalla paranee myös lähipeli!Erilaisia lyöntejä:

Matala lyönti

On monta tapaa lyödä pallo tavallista matalammalle. Yksinkertaisinta on ottaa pienempinumeroinen maila ja lyödä sillä. 

Lyönnistä voi myös tehdä tavallista matalamman. Pallon voi siirtää lähemmäksi taaempaa jalkaa, ylävartalosta voi kallistua eteenpäin, mailan lapaa voi sulkea ja mailan vartta voi kallistaa eteenpäin. Kaikki nämä keinot tekevät lyönnistä tavallista matalamman. 

On hyvä muistaa, että pelkkä alkuasennon muutos ei riitä, vaan osumahetkellä asetelman pitää olla sellainen kun oli tarkoitus. 

Näitä lyöntejä kannattaa harjoitella.


Normaali lyönti 

Normaali lyönti verrattavaksi matalaan ja korkeaan lyöntiin. Maila osuu hieman maahan pallon jälkeen.


Korkea lyönti 

Pallon saa lyötyä tavallista korkeammalle monella tavalla. Yksinkertaisinta on ottaa numeroltaan suurempi maila ja lyödä sillä. Suurinumeroisella mailalla pallo ei kuitenkaan lennä kovin kauas. 

Lyönnin voi myös muuttaa pidemmällä mailalla tavallista korkeammaksi, jolloin pallo lentää kauemmaksi kuin lyhyemmällä mailalla. Pallon voi siirtää lähemmäksi etummaista jalkaa, ylävartalosta voi kallistua taaksepäin ja mailanlapaa voi avata. Kaikki nämä keinot tekevät lyönnistä tavallista korkeamman. 

Tavallista korkeampi lyönti onnistuu jos pallo makaa hyvin, kuopasta sellaista ei kannata lähteä lyömään. 

On hyvä huomioida että tavallista korkeammalle lyöty pallo lentää yleensä lyhyemmän matkan kuin tavallisella lyönnillä. Kovalla myötätuulella korkea lyönti voi lentää hyvin kauas.


Sivukierteet:

Slice / fade

Mailanlapa osoittaa kallion reunan takana näkyvää 150 m taulua kohti, mutta vartalo ja sen myötä svingi on suunnattu vasemmalla edessä olevan pallon suuntaan. Pallo lähtee vasemmalle ja kaartaa sieltä 150 m taululle.Hook / draw

Mailanlapa osoittaa kallion reunan takana näkyvää150 m taulua kohti, mutta vartalo ja sen myötä svingi on suunnattu oikealla edessä olevan pallon suuntaan. Pallo lähtee oikealle ja kaartaa sieltä 150 m taululle.